Par uzņēmumu

SIA “Codex” dibināts 2018.gadā. Mūsu komandu veido profesionāļi, kas IT nozarē guvuši pieredzi vērienīgos projektos gan valsts institūciju, gan komercsabiedrību IS izveidē, uzturēšanā – vairāk kā 20 gadus.  Komandas vienotā pieredze sniedzas vairāk kā 10 gadu vēsturē. Šo gadu laikā esam uzkrājuši bagātīgu pieredzi, lai spētu realizēt  visdažādāko sarežģītības līmeņu projektus.  Esam pieredzējuši un sapratuši, ka varam palīdzēt biznesam saskatīt izaugsmes iespējas un ieraudzīt nākotnes riskus, izmantojot IS automatizāciju.

Mūsu dzinējspēks ir Codex misija: sekmēt Latvijas izaugsmi, radot unikālus un nozīmīgus IT risinājumus klienta X mērķu sasniegšanai.

Izpildījuma veids, kā plānojam piepildīt mūsu misiju ir Codex vīzija: kļūt par Latvijas programmatūras izstrādes līderi, ilgtermiņa sadarbības partneri un pievilcīgāko darba devēju industrijā.

Mēs apzināmies, ka mūsu mērķi ir ambiciozi un latiņa ir nolikta augstu. Esam pieņēmuši izaicinājumu, ko varam sasniegt tikai kopā kā komanda!

Ko darām ikdienā?

Mēs veicam programmatūras pilna dzīves cikla pakalpojumus: biznesa analīze, sistēmas projektēšana, izstrāde, testēšana, dokumentēšana, ieviešana, uzturēšana un uzlabošana. Mūsu izstrādes komanda ir īstenojusi vairāk kā 50 projektus, gan valsts, gan privātajā sektorā.

Mūsu vērtības?

Uzņēmumā definētās vērtības ir tās, kas nosaka mūsu iekšējo kultūru. Mūsu vērtības ir ģimene, veselība, izaugsme. Mūsu prioritāte aizvien paliek nemainīga – motivēti darbinieki, laikā paveikti projekti un apmierināti klienti. Mēs piedāvājam caurspīdīgu izstrādes procesu, atskaites par padarīto un nākotnē ieplānoto. Ilgtermiņa sadarbība ir mūsu moto.

Kompetences

Codex, rūpējoties par savu darbinieku kompetencēm un klientu apmierinātību ar piedāvātajiem pakalpojumiem un to rezultātiem, nemitīgi tiek audzēts darbinieku profesionalitātes līmenis, regulāri sūtot tos apgūt jaunas tehnoloģijas un mūsdienu tendences. Mums ir svarīgi, lai mainīgajā tirgū mums ir labākie speciālisti ar augsti kvalificētiem sertifikātiem.

Projektu vadība

IPMA C, IPMA B, SCRUM MASTER, MS Project Expert, PMP

Projektēšana un programmēšana

Oracle sertifikāti - OCA, OCP, TOGAF, MCSD

Testēšana

ISTQB advanced: test manager, test analyst, technical test analyst

Biznesa un sistēmanalīze

Mūsu DevOps rīku periodiskā tabula

Docker

jMeter

Kubernetes

Nexus

MS Teams

Vagrant

Flyway

Selenium

Portainer

Nuget

Nagios

Redmine

Gradle

Jenkins

Subversion

GitLab

Cucumber

Klaros

Rancher

Helm

Zabbix

SonarQube

Owasp Zap

MS Build

Maven

Git

SoapUI

Katalon

Containers

Artifact/package management

Collaboration

Monitoring

Project management/issue tracking

Security

Continuous integration

Source control management

Configuration automation

Database management

Testing

Tehnoloģijas

Programmēšanas valodas

image/svg+xml

Java

image/svg+xml

VBA

image/svg+xml

C#

image/svg+xml

Android Java

image/svg+xml

PL/SQL

image/svg+xml

JavaScript

Ietvari

image/svg+xml

jQuery

image/svg+xml

Oracle Form/Report

image/svg+xml

ADF

Aplication Development Framework

image/svg+xml

Hibernate

image/svg+xml

Jasper Report

image/svg+xml

Ajax

Asinhronous JavaScript

image/svg+xml

WCF

Windows Communication Foundation

image/svg+xml

WIF

Windows Identity Foundation

image/svg+xml

.NET

image/svg+xml

ASP.NET

image/svg+xml

Vaadin

image/svg+xml

GWT

Google Web Toolkit

image/svg+xml

Spring

image/svg+xml

Java EE

Datubāzes

image/svg+xml

Oracle DB

image/svg+xml

PostgreSQL

image/svg+xml